Πολιτική COOKIES - Μπύρα ΜΑΜΟΣ

Πολιτική COOKIES

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. έχει ως βασική προτεραιότητά της την εύχρηστη πλοήγησή σας στον διαδικτυακό τόπο https://www.mamos.gr/ (εφεξής καλούμενο «Ιστοσελίδα»). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί cookies, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), αλλά και το με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1525/25.02.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Με την παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ κατά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση cookies και των συναφών τεχνολογιών.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 102, Τ.Κ. 12241, με ΑΦΜ 094000362, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής η «Εταιρεία»).

  1. Τι είναι τα cookies και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στις Ιστοσελίδες της τις εξής κατηγορίες cookies: α) αναγκαία cookies, β) cookies προτίμησης, γ) στατιστικά cookies, δ) cookies διαφήμισης. Στο ειδικό εργαλείο (tool) που σας παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ, μπορείτε να πληροφορηθείτε για κάθε επιμέρους κατηγορία cookies που χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης και για τον σκοπό χρήσης και το χρόνο τήρησης καθεμίας εξ αυτών.

Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους λόγους χρήσης τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας (https://www.mamos.gr/terms-of-use/) εκθέτει λεπτομερώς τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να σας προσφέρει μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας και για ποιους σκοπούς. Κάτι τέτοιο θα σας βοηθήσει να προστατέψετε την ιδιωτικότητά σας, ενώ την ίδια στιγμή θα διασφαλίσει την παροχή καλύτερης διαδικτυακής εμπειρίας.

  1. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies και αυτών για την ασφάλεια του χρήστη, η εγκατάσταση των λοιπών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η αποδοχή κάθε ξεχωριστού είδους μη υποχρεωτικών cookies δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα την αποδοχή και των λοιπών.

Η ενημέρωση και η παροχή της συγκατάθεσής σας γίνονται μέσω των σχετικών μηχανισμών που σας παρέχονται από το χρησιμοποιούμενο στην Ιστοσελίδα μας σχετικό εργαλείο. Μέσω του εν λόγω εργαλείου, σας παρέχεται ειδική ενημέρωση για κάθε κατηγορία cookies που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξαρτήτως του είδους της ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τη χρήση των cookies. Η μη παροχή συγκατάθεσης δεν οδηγεί σε αποκλεισμό από την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Iστοσελίδας. Εάν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή δεν προβείτε σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών και συνεχίσετε την πλοήγησή σας μετά την εμφάνιση του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα γίνει χρήση ή εγκατάσταση αυτών στην συσκευή σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας οποιαδήποτε στιγμή στο ενημερωτικό πλαίσιο των cookies.

  1. Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, ανατρέχοντας στην γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας που είναι αναρτημένη εδώ.